Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowych
Prowadzenie Karty Podatkowej
Kadry, Płace, ZUS
Dotacje PUP, LGD
Możliwość Bezpłatnego Odbioru Dokumentów Przez Pracownika Biura
tel. 533 388 188